Admit Card - Type test March-2020

S.N Name & Roll No.
1 100147 BHUPESH SHARMA
2 100148 RAMESH KUMAR
3 100149 KULDEEP KANDOLA
4 100150 DASRATH SINGH MAHECHA
5 100151 BADARMAL 
6 100152 SHANKARRAM
7 100153 BHEEMARAM 
8 100154 SURENDRA SINGH CHOHAN
9 100155 KUPHAYAT TULLA
10 100156 NARPAT SINGH 
11 100157 CHUNARAM 
12 100158 RAJU SINGH 
13 100159 KANWAR LAL 
14 100160 JAYESH 
15 100161 MANISH VYAS
16 100162 SATISH KUMAR 
17 100163 GOVIND KUMAR 
18 100164 SWAROOP SINGH SODHA
19 100165 MANOJ KUMAR SHARMA
20 100166 JOGARAM
21 100167 BHERARAM 
22 100168 NARESH
23 100169 JEEVRAJ SINGH
24 100170 GAJENDRA SINGH
25 100171 DILIP
26 100172 MUKESH RAJPUROHIT
27 100173 DEVI LAL
28 100174 HANWANT LAL 
29 100175 DALPAT SINGH 
30 100176 VIKRAM PAL
31 100177 MANGILAL
32 100178 DHANRAJ
33 100179 GANPAT SINGH
34 100180 KISHAN LAL
35 100181 LUMBA RAM
36 100182 SWAROOP SINGH 
37 100183 PAWAN KUMAR DHARIWAL
38 100184 HITENDER KUMAR
39 100185 DEELIP PRAJAPAT
40 100186 KALYAN SIGNH
41 100187 JALA RAM
42 100188 GOPAL KRISHNA
43 100189 BHOORA RAM
44 100190 DALPAT SINGH 
45 100191 RAKESH KUMAR
46 100192 MADAN LAL DHARIWAL
47 100193 RAMESH PAWANR
48 100194 PADAMSINGH 
49 100195 SHARVAN KUMAR
50 100196 GAJENDRA SINGH
51 100197 BHAGWAN
52 100198 RAVALRAM 
53 100199 DEV DUTT SEJU
54 100200 HARI RAM 
55 100201 RAMESH KUMAR
56 100202 RUGA RAM 
57 100203 GOSAI RAM
58 100204 DASHRATH SINGH
59 100205 DHANPAT LAL
60 100206 SADIK MOHMAD
61 100207 RAMLAL 
62 100208 GIRDHARI LAL 
63 100209 KHEMRAJ
64 100210 MUKESH KUMAR
65 100211 PRAVIN KUMAR 
66 100212 RAHUL GARG
67 100213 SHER MOHMMAD
68 100214 RAVINDRA KUMAR 
69 100215 BHUPAT SINGH
70 100216 RAGHUVEER SINGH
71 100217 SUKHDEV SINGH
72 100218 KISHAN LAL
73 100219 ANIL CHOUHDHARY
74 100220 TARUN KUMAR DAVE
75 100221 DILIP KUMAR
76 100222 AVINASH RATHORE
77 100223 BHANWAR LAL
78 100224 OMPRAKASH
79 100225 RAJUSINGHCHOUHAN 
80 100226 DINESH KUMAR BENIWAL
81 100227 HANUMAN RAM
82 100228 DINESH 
83 100229 BHAGWAN SINGH
84 100230 BANKRAJ
85 100231 KALYAN SINGH BHATI 
86 100232 JAI RAM SUTHAR
87 100233 PEERA RAM
88 100234 BHAJAN LAL
89 100235 RAMA RAM
90 100236 BHERA RAM
91 100237 VIKRAM SINGH
92 100238 PRADEEP SINGH SARAN
93 100239 ANIL PUROHIT
94 100240 JAYDEV BOSS
95 100241 BABU LAL
96 100242 ASHOK KUMAR BHATT
97 100243 KUMER DAN
98 100244 PARAS RAM
99 100245 RAINA CHAWARA
100 100246 GAURAV KHATRI
101 100247 BHUPENDRA SOLANKI
102 100248 MUSTAK KHAN
103 100249 GANPAT RAM
104 100250 DHANNA RAM CHOUDHARY
105 100251 MAHIPAL SINGH
106 100252 PRAKASH CHAND
107 100253 SUNIL KUMAR MEGHAWAL
108 100254 SHUBHAM JOSHI
109 100255 KAILASH KUAMR PARIHAR
110 100256 VISHANA RAM KHOTH
111 100257 KHEEM RAJ
112 100258 SHREE SAWAI RAM
113 100259 NARPAT SINGH
114 100260 RAJ KUMAR