GP IP Phone

Barmer GP IP Phone List
S/N Name Of District Name Of Block Name Of GP Display Name Dial No./Ext No
1 BARMER Balotra ASARA BM_BL_ASADA 38271
2 BARMER Balotra AKARLI BAKSHIRAM BM_BL_AKDLIBKSRM 38272
3 BARMER Balotra ASOTARA BM_BL_ASOTRA 38273
4 BARMER Balotra KANANA BM_BL_KANANA 38274
5 BARMER Balotra KALOORI BM_BL_KALUDI 38275
6 BARMER Balotra KITPALA BM_BL_KITPALA 38276
7 BARMER Balotra KITNOD BM_BL_KITNOD 38277
8 BARMER Balotra KHATTOO BM_BL_KHATTU 38278
9 BARMER Balotra KHED BM_BL_KHED 38279
10 BARMER Balotra GOPRI BM_BL_GOPDI 38280
11 BARMER Balotra GOL STATION BM_BL_GOLSTATION 38281
12 BARMER Balotra CHANDESARA BM_BL_CHANDESRA 38282
13 BARMER Balotra JASOL BM_BL_JASOL 38283
14 BARMER Balotra JAGSA BM_BL_JAGSA 38284
15 BARMER Balotra JANIYANA BM_BL_JANIYANA 38285
16 BARMER Balotra TAPRA BM_BL_TAPRA 38286
17 BARMER Balotra TILWARA BM_BL_TILWARA 38287
18 BARMER Balotra DOODHWA BM_BL_DUDHWA 38288
19 BARMER Balotra PACHPADRA BM_BL_PACHPADRA 38289
20 BARMER Balotra PARLO BM_BL_PARLO 38290
21 BARMER Balotra BUDIWADA BM_BL_BUDIWADA 38291
22 BARMER Balotra BITHOOJA BM_BL_BITHUJA 38292
23 BARMER Balotra BHIMARLAI BM_BL_BHIMARLAI 38293
24 BARMER Balotra MOONGRA BM_BL_MUNGDA 38294
25 BARMER Balotra MANDAPURA BM_BL_MANDAPURA 38295
26 BARMER Balotra MEWANAGAR BM_BL_MEWANAGAR 38296
27 BARMER Balotra MANJIWALA BM_BL_MAJIWALA 38297
28 BARMER Balotra SARANA BM_BL_SARANA 38298
29 BARMER Balotra SINLI JAGEER BM_BL_SINLIJAGIR 38299
30 BARMER Kalanyanpur ARABA CHAUHAN BM_KP_ARBACHOHAN 39176
31 BARMER Kalanyanpur BALAU JATI BM_KP_BLAUJAATI 39177
32 BARMER Kalanyanpur Bhandiyawas BM_KP_BHANIDYAWS 39178
33 BARMER Kalanyanpur CHACHARLAYI KALAN BM_KP_CHACRLIKLA 39179
34 BARMER Kalanyanpur DEVRIYA BM_KP_DEVARIYA 39180
35 BARMER Kalanyanpur SANKHLON KI DHANI BM_KP_DHNISNKHLA 39181
36 BARMER Kalanyanpur DOLI KALAN BM_KP_DOLI 39182
37 BARMER Kalanyanpur GANGAWAS BM_KP_GANGAWAAS 39183
38 BARMER Kalanyanpur GODAWAS BM_KP_GODAWAAS 39184
39 BARMER Kalanyanpur GWALNADA BM_KP_GWALNADA 39185
40 BARMER Kalanyanpur GHADHOYI CHANNAN BM_KP_GHDOICHRNN 39186
41 BARMER Kalanyanpur KALYANPUR BM_KP_KALYANPUR 39187
42 BARMER Kalanyanpur KANKRALA BM_KP_KANKARALA 39188
43 BARMER Kalanyanpur KORNA BM_KP_KORNA 39189
44 BARMER Kalanyanpur KURI BM_KP_KUDI 39190
45 BARMER Kalanyanpur MANDLI BM_KP_MANDALI 39191
46 BARMER Kalanyanpur MOOL KI DHANI BM_KP_MULKIDHANI 39192
47 BARMER Kalanyanpur NEWRI BM_KP_NEVRI 39193
48 BARMER Kalanyanpur REWARA MAIYA BM_KP_RDWAMAIYA 39194
49 BARMER Kalanyanpur RODWA KALAN BM_KP_RODWAKALA 39195
50 BARMER Kalanyanpur SARWARI BM_KP_SARWADI 39196
51 BARMER Kalanyanpur THOB BM_KP_THOB 39197
52 BARMER Kalanyanpur THOOMBLI BM_KP_THUMBALI 39198
53 BARMER Kalanyanpur UMARLAYI BM_KP_UMARLAAI 39199
54 BARMER Patodi BADNAWA JAGEER BM_PT_BDNWAJAGIR 39379
55 BARMER Patodi BAGAWAS BM_PT_BAGAWAS 39380
56 BARMER Patodi BANIYAWAS BM_PT_BANIYAWAS 39381
57 BARMER Patodi BHAGVANPURA BM_PT_BHGVANPURA 39382
58 BARMER Patodi BHAKHARSAR BM_PT_BHAKHARSAR 39383
59 BARMER Patodi CHILANADI BM_PT_CHILANADI 39384
60 BARMER Patodi DURGAPURA BM_PT_DURGAPURA 39385
61 BARMER Patodi KALEWA BM_PT_KALEWA 39386
62 BARMER Patodi KESARPURA BM_PT_KESARPURA 39387
63 BARMER Patodi KHANOUDA BM_PT_KHANOUDA 39388
64 BARMER Patodi NAWATALA BM_PT_NAVATALA 39389
65 BARMER Patodi NAWORA BERA BM_PT_NAWODABERA 39390
66 BARMER Patodi NAYAPURA BM_PT_NAYAPURA 39391
67 BARMER Patodi OKATIYA BERA BM_PT_OKATYABERA 39392
68 BARMER Patodi PATODI BM_PT_PATODI 39393
69 BARMER Patodi REENCHHOLI BM_PT_REENCHHOLI 39394
70 BARMER Patodi SANGARANARI BM_PT_SANGRANARI 39395
71 BARMER Patodi SAJIYALI PADAMSINGH BM_PT_SJYLPDMSNH 39396
72 BARMER Patodi SAJIYALI ROOPJI RAJA BERI BM_PT_BERI 39397
73 BARMER Patodi SAMBHRA BM_PT_SAMBHARA 39398
74 BARMER Patodi SIMARKHIYA BM_PT_SIMARKHIYA 39399
75 BARMER Barmer ATI BM_BM_AATI 38349
76 BARMER Barmer ADARSH CHAWA BM_BM_ADRSHCHAVA 38350
77 BARMER Barmer ADARSH DUNDA BM_BM_ADRSHDHNGA 38351
78 BARMER Barmer BHADKHA BM_BM_BHADKA 38352
79 BARMER Barmer BHURTIYA BM_BM_BHURTIYA 38353
80 BARMER Barmer BISHALA AGOR BM_BM_BISHALA 38354
81 BARMER Barmer BISHALA AGOR BM_BM_BISHALAAGR 38355
82 BARMER Barmer BARMER AGOR BM_BM_BADMERAGOR 38356
83 BARMER Barmer BARMER MAGRA BM_BM_BADMERMGRA 38357
84 BARMER Barmer BARMER GRAMIN BM_BM_BDMERGRAMN 38358
85 BARMER Barmer BALERA BM_BM_BAALERA 38359
86 BARMER Barmer BANDRA BM_BM_BANDARA 38360
87 BARMER Barmer BOLA BM_BM_BOLA 38361
88 BARMER Barmer BHADRES GANDHAU BM_BM_BHADRESH 38362
89 BARMER Barmer BALAU BM_BM_BALAU 38363
90 BARMER Barmer BERIWALA TALA BM_BM_BERIWLATLA 38364
91 BARMER Barmer CHOOLI BM_BM_CHULI 38365
92 BARMER Barmer CHAWA BM_BM_CHAVA 38366
93 BARMER Barmer DOODABERI BM_BM_DRUDABERI 38367
94 BARMER Barmer GALABERI BM_BM_GAALABERI 38368
95 BARMER Barmer GARAL BM_BM_GARAL 38369
96 BARMER Barmer GANGASARA BM_BM_GANGASARA 38370
97 BARMER Barmer HATHI TALLA BM_BM_HATHITALA 38371
98 BARMER Barmer JAKHRO K DHANI BM_BM_JKADOKDHNI 38372
99 BARMER Barmer JALIPA BM_BM_JAALIPA 38373
100 BARMER Barmer JASAI BM_BM_JASAI 38374
101 BARMER Barmer JUNA PATRASAR BM_BM_JUNAPTRASR 38375
102 BARMER Barmer KHUDASA BM_BM_KHUDASA 38376
103 BARMER Barmer KUDLA BM_BM_KUDLAA 38377
104 BARMER Barmer KAGAU BM_BM_KAGAAU 38378
105 BARMER Barmer KAPOORDI BM_BM_KAPURDI 38379
106 BARMER Barmer KAWAS BM_BM_KAWAS 38380
107 BARMER Barmer KHARIYA TALLA BM_BM_KHARIYATLA 38381
108 BARMER Barmer MAHABAR BM_BM_MAHABAAR 38382
109 BARMER Barmer MAROODI BM_BM_MAARUDI 38383
110 BARMER Barmer MEETHRA BM_BM_MITHDA 38384
111 BARMER Barmer MOODHON KI DHANI BM_BM_MUDHKIDHNI 38385
112 BARMER Barmer MURTHALA GALA BM_BM_MURTLAGALA 38386
113 BARMER Barmer NAND BM_BM_NAAND 38387
114 BARMER Barmer RAWATSAR BM_BM_RAVATSAR 38388
115 BARMER Barmer RAMSAR KUAN BM_BM_RAAMSRKUWA 38389
116 BARMER Barmer RANIGAON BM_BM_RAANIGAAV 38390
117 BARMER Barmer ROHIRI BM_BM_ROHILI 38391
118 BARMER Barmer SURA CHARNAN BM_BM_SURACHRNAN 38392
119 BARMER Barmer SANAWARA BM_BM_SANAWDA 38393
120 BARMER Barmer SHIVKAR BM_BM_SHIVKAR 38394
121 BARMER Barmer SARNU PANJI BM_BM_SARNUPANJI 38395
122 BARMER Barmer SARNU CHIMANJI BM_BM_SRNUCHMNJI 38396
123 BARMER Barmer SARLI BM_BM_SARLI 38397
124 BARMER Barmer SANJATA BM_BM_SANJTA 38398
125 BARMER Barmer UNDKHA BM_BM_UNDAKHA 38399
126 BARMER Ramsar BHAY KA PAAR BM_RS_ABHEYKAPAR 39475
127 BARMER Ramsar BABUGULARIYA BM_RS_BABUGULRYA 39476
128 BARMER Ramsar BHACH BHAR BM_RS_BHACHBHAR 39477
129 BARMER Ramsar BHEENDE KA PAR BM_RS_BHNDEKAPAR 39478
130 BARMER Ramsar BOOTHIYA BM_RS_BUTHIYA 39479
131 BARMER Ramsar CHADAR MANDROOP BM_RS_CHADRMDRUP 39480
132 BARMER Ramsar CHARI BM_RS_CHAADI 39481
133 BARMER Ramsar DERASAR BM_RS_DERASAR 39482
134 BARMER Ramsar GAGRIYA BM_RS_GAAGARIYA 39483
135 BARMER Ramsar GANGALA BM_RS_GANGALA 39484
136 BARMER Ramsar GARDIYA BM_RS_GARDIYA 39485
137 BARMER Ramsar HATHMA BM_RS_HATHMAA 39486
138 BARMER Ramsar INDROHI BM_RS_INDROI 39487
139 BARMER Ramsar KANTAL KA PAR BM_RS_KNTLAKAPAR 39488
140 BARMER Ramsar KHADEEN BM_RS_KHADEEN 39489
141 BARMER Ramsar KHARA RATHORAN BM_RS_KHRARATODN 39490
142 BARMER Ramsar KHARIYA RATHOREN BM_RS_KHRYARATDN 39491
143 BARMER Ramsar PADRIYA BM_RS_PAADRIYA 39492
144 BARMER Ramsar PANDHIKAPAR BM_RS_PANDHIKPAR 39493
145 BARMER Ramsar RAMSAR BM_RS_RAAMSAR 39494
146 BARMER Ramsar SAJJAN KAR PAAR BM_RS_SAJJNKRPAR 39495
147 BARMER Ramsar SETRAU BM_RS_SETRAU 39496
148 BARMER Ramsar SIHANI BM_RS_SIYANI 39497
149 BARMER Ramsar SURALI BM_RS_SURAALI 39498
150 BARMER Ramsar TAMLIYASAR BM_RS_TAAMLIYAAR 39499
151 BARMER Baytu AKDARA BM_BY_AKADARA 38475
152 BARMER Baytu Bayatu Bhimji BM_BY_BAYTUBHMJI 38476
153 BARMER Baytu Baytoo Bhopji BM_BY_BAYTUBHPJI 38477
154 BARMER Baytu BAYTU CHIMANJI BM_BY_BAYTUCMNJI 38478
155 BARMER Baytu BAYATU PANJI BM_BY_BAYTUPANJI 38479
156 BARMER Baytu BATADOO BM_BY_BATADU 38480
157 BARMER Baytu BHEEMRA BM_BY_BHEEMDA 38481
158 BARMER Baytu CHOKHLA BM_BY_CHOUKHALA 38482
159 BARMER Baytu CHHITAR KA PAR BM_BY_CHITRKAPAR 38483
160 BARMER Baytu Jhakh BM_BY_JHAKH 38484
161 BARMER Baytu KHEENPAR BM_BY_KHIMPAR 38485
162 BARMER Baytu Koloo BM_BY_KOLOO 38486
163 BARMER Baytu Kosariya BM_BY_KOSARIYA 38487
164 BARMER Baytu LOONARA BM_BY_LOONADA 38488
165 BARMER Baytu Madhasar BM_BY_MADHASAR 38489
166 BARMER Baytu Madpura Barwala BM_BY_MDPRABRWLA 38490
167 BARMER Baytu NAGONIYON DHATARWALON /Nimbaniyo ki Dhani BM_BY_NDKD 38491
168 BARMER Baytu PANAWARA BM_BY_PANAWADA 38492
169 BARMER Baytu SIGORIYA BM_BY_SINGODIYA 38493
170 BARMER Baytu Khokho Ki Dhani BM_BY_KHOKOKDHNI 38494
171 BARMER Baytu Hudo Ki Dhani BM_BY_HUDOKDHNI 38495
172 BARMER Baytu Naya Somesara BM_BY_NYASOMESRA 38496
173 BARMER Baytu Nosar BM_BY_NOSAR 38497
174 BARMER Baytu BORWA BM_BY_BODWA 38498
175 BARMER Baytu SEONIYALA BM_BY_SEWANIYALA 38499
176 BARMER GIDA Chibi BM_GR_CHIBI 38977
177 BARMER GIDA CHIRIYA BM_GR_CHIDIA 38978
178 BARMER GIDA GIRA BM_GR_GIDA 38979
179 BARMER GIDA hira ki dhani BM_GR_HIRAKDHNI 38980
180 BARMER GIDA jajwa BM_GR_JAJWA 38981
181 BARMER GIDA JAKHARA BM_GR_JAKHADA 38982
182 BARMER GIDA KANOR BM_GR_KANOD1 38983
183 BARMER GIDA kesumbla Bhatiyan BM_GR_KSMBLABTYN 38984
184 BARMER GIDA kharda bharat singh BM_GR_KRDABRTSNG 38985
185 BARMER GIDA kharapar BM_GR_KHARAPAR 38986
186 BARMER GIDA khokhsar BM_GR_KHOKHSAR 38987
187 BARMER GIDA khokhsar Purv BM_GR_KOKSRPURV 38988
188 BARMER GIDA KHOKHAR WEST BM_GR_KOKSRPSCHM 38989
189 BARMER GIDA kumpaliya BM_GR_KUMPALIYA 38990
190 BARMER GIDA LAPUNDARA BARTHAN BM_GR_LAPUNDRA 38991
191 BARMER GIDA pareu BM_GR_PAREU 38992
192 BARMER GIDA POONIYON KA TALA BM_GR_PUNYOKATLA 38993
193 BARMER GIDA rateu BM_GR_RATEU 38994
194 BARMER GIDA santara BM_GR_SANTARA 38995
195 BARMER GIDA sawau moolraj BM_GR_SAWAUMULRJ 38996
196 BARMER GIDA SAWAU PADAMSINGH BM_GR_SWAUPDMSNG 38997
197 BARMER GIDA shahar BM_GR_SHAHAR 38998
198 BARMER GIDA shohara BM_GR_SHOHARA 38999
199 BARMER Chohtan AAKORA BM_CH_AAKODA 38573
200 BARMER Chohtan ANTIYA BM_CH_AANTIYA 38574
201 BARMER Chohtan BAWRI KALAN BM_CH_BAWDIKALA 38575
202 BARMER Chohtan BIJRAR BM_CH_BEEJRAAD 38576
203 BARMER Chohtan BOOTH RATHORAN BM_CH_BTHRATHODN 38577
204 BARMER Chohtan BHOJRIYA BM_CH_BHOJARIYA 38578
205 BARMER Chohtan CHOHTAN BM_CH_CHOHATAN 38579
206 BARMER Chohtan DEDOOSAR BM_CH_DEDUSAR 38580
207 BARMER Chohtan DHARASAR BM_CH_DHARASAR 38581
208 BARMER Chohtan DHOK BM_CH_DHOK 38582
209 BARMER Chohtan GOLIYAR BM_CH_GOLIYAAR 38583
210 BARMER Chohtan GUMANE KA TALA BM_CH_GMANOKATLA 38584
211 BARMER Chohtan JAISAR BM_CH_JAISASAR 38585
212 BARMER Chohtan KAPRAU BM_CH_KAAPRAU 38586
213 BARMER Chohtan KELNOR BM_CH_KELNOR 38587
214 BARMER Chohtan KAIRNADA BM_CH_KERNADA 38588
215 BARMER Chohtan KONRA BM_CH_KONRA 38589
216 BARMER Chohtan MATHE KA TALA BM_CH_MATEKATALA 38590
217 BARMER Chohtan MITHARAOO BM_CH_MITHDAU 38591
218 BARMER Chohtan NWATALA JAITMAL BM_CH_NVATLJITML 38592
219 BARMER Chohtan RAMZAN KI GAFAN BM_CH_RAMJNKIGFN 38593
220 BARMER Chohtan RTASAR BM_CH_RATASAR 38594
221 BARMER Chohtan SANAU BM_CH_SANAU 38595
222 BARMER Chohtan SOBHALA JETMALAN BM_CH_SOBHLAJTML 38596
223 BARMER Chohtan TARATRA BM_CH_TARATARA 38597
224 BARMER Chohtan TARATARA MATH BM_CH_TRATRAMATH 38598
225 BARMER Chohtan UPARELA BM_CH_UPARLA 38599
226 BARMER DHANAU ANIMOHAMMAD SHAH KBASTI BM_DN_AMIMDSHKBS 38671
227 BARMER DHANAU ALAMSAR BM_DN_AALAMSAR 38672
228 BARMER DHANAU ITADA BM_DN_ITADA 38673
229 BARMER DHANAU ISROL BM_DN_ISHROL 38674
230 BARMER DHANAU KITNORIYA BM_DN_KITNORIYA 38675
231 BARMER DHANAU GOHAR KA TALA BM_DN_GOHDKATLA 38676
232 BARMER DHANAU TALSAR BM_DN_TAALSAR 38677
233 BARMER DHANAU DEEN GARH BM_DN_DEENGADH 38678
234 BARMER DHANAU DHANAOO BM_DN_DHANAU 38679
235 BARMER DHANAU NAWATLA RATHOREDAN BM_DN_NWATLRATDN 38680
236 BARMER DHANAU NETRAR BM_DN_NETRAAD 38681
237 BARMER DHANAU NEHRON KI NARI BM_DN_NEHROKNADI 38682
238 BARMER DHANAU PANWARIYA TALLA BM_DN_PANWRYATLA 38683
239 BARMER DHANAU POKRASAR BM_DN_POKRASAR 38684
240 BARMER DHANAU FAGLU KA TALLA BM_DN_FAGLUKATLA 38685
241 BARMER DHANAU BACHHRAOO BM_DN_BACHDAU 38686
242 BARMER DHANAU BAMNOR AMEERSHAH BM_DN_BAMNOR 38687
243 BARMER DHANAU BISARNIYA BM_DN_BISARNIYA 38688
244 BARMER DHANAU BEEJASAR BM_DN_BINJASAR 38689
245 BARMER DHANAU BURAN KA TALA BM_DN_BURHANKTLA 38690
246 BARMER DHANAU BHOONIYA BM_DN_BHUNIYA 38691
247 BARMER DHANAU MITHE KA TALLA BM_DN_MITHEKATLA 38692
248 BARMER DHANAU RABASAR BM_DN_RABASAR 38693
249 BARMER DHANAU LEELSAR BM_DN_LEELSAR 38694
250 BARMER DHANAU SAROOPE KA TALA BM_DN_SARUPEKTLA 38695
251 BARMER DHANAU SAIYO TALLA BM_DN_SAIYOTLA 38696
252 BARMER DHANAU SANWA BM_DN_SANWA 38697
253 BARMER DHANAU SODIYASAR BM_DN_SODIYAAR 38698
254 BARMER DHANAU SHRIRAMWALA BM_DN_SRIRMWALA 38699
255 BARMER SEDWA ARTI BM_SW_ARTI 39661
256 BARMER SEDWA BAKHASAR BM_SW_BAKHASAR 39662
257 BARMER SEDWA BAMARLA BM_SW_BAMDALA 39663
258 BARMER SEDWA BABARWALA BM_SW_BABARWALA 39664
259 BARMER SEDWA BOLI BM_SW_BOLI 39665
260 BARMER SEDWA BESASAR BM_SW_BISASAR 39666
261 BARMER SEDWA BHALGAON BM_SW_BHALGAON 39667
262 BARMER SEDWA BHANWAR BM_SW_BHAWAAR 39668
263 BARMER SEDWA BHANWARIYA BM_SW_BHAVARIYA 39669
264 BARMER SEDWA BHERURI BM_SW_BHERUDI 39670
265 BARMER SEDWA CHICHARASAR BM_SW_CHICHDASAR 39671
266 BARMER SEDWA AIKAL BM_SW_AKAL 39672
267 BARMER SEDWA PHAGLIYA BM_SW_FAAGLIYA 39673
268 BARMER SEDWA GANGASARA BM_SW_GANGAASRA 39674
269 BARMER SEDWA GIDDA BM_SW_GIDA 39675
270 BARMER SEDWA GORA BM_SW_GODA 39676
271 BARMER SEDWA HATHLA BM_SW_HATHLA 39677
272 BARMER SEDWA HARPALIYA BM_SW_HARPALIYA 39678
273 BARMER SEDWA JANPALIYA BM_SW_JAANPALIYA 39679
274 BARMER SEDWA JHARPA BM_SW_ZADPA 39680
275 BARMER SEDWA KARTIYA BM_SW_KAARTIYA 39681
276 BARMER SEDWA KENKAD BM_SW_KEKAD 39682
277 BARMER SEDWA KUNDANPURA BM_SW_KUNDANPURA 39683
278 BARMER SEDWA LAKDASAR BM_SW_LAKDASAR 39684
279 BARMER SEDWA NWAPURA BM_SW_NAWAPURA 39685
280 BARMER SEDWA NAWATALLA BA. BM_SW_NAWATLABA 39686
281 BARMER SEDWA OGALA BM_SW_OGAALA 39687
282 BARMER SEDWA PANORIYA BM_SW_PANORIYA 39688
283 BARMER SEDWA PATHI KA NI. BM_SW_PADHIKANI 39689
284 BARMER SEDWA PUNJASAR BM_SW_PUNJASAR 39690
285 BARMER SEDWA SALRIYA BM_SW_SALARIYA 39691
286 BARMER SEDWA SANWALASI BM_SW_SANVLAASI 39692
287 BARMER SEDWA SARLA BM_SW_SAARLA 39693
288 BARMER SEDWA SATA BM_SW_SAATAA 39694
289 BARMER SEDWA SERWA BM_SW_SEDWA 39695
290 BARMER SEDWA SHERPURA BM_SW_SHERPURA 39696
291 BARMER SEDWA SONRI BM_SW_SONDI 39697
292 BARMER SEDWA SHOBHALA DARSAN BM_SW_SHOBHLAD 39698
293 BARMER SEDWA TARLA BM_SW_TARLA 39699
294 BARMER Dhorimana Arniyali BM_DH_ARNIYALI 38772
295 BARMER Dhorimana Bhalikhal BM_DH_BHALIKHAL 38773
296 BARMER Dhorimana Bhalisar BM_DH_BHALISAR 38774
297 BARMER Dhorimana Bhilo ki dhani BM_DH_BHLOKIDHNI 38775
298 BARMER Dhorimana Bhimtal BM_DH_BHIMTAL 38776
299 BARMER Dhorimana BOOTH JETMAL BM_DH_BOOTJETMAL 38777
300 BARMER Dhorimana Bor Charnan BM_DH_BORCHARNAN 38778
301 BARMER Dhorimana CHAINPURA BM_DH_CHINPURA 38779
302 BARMER Dhorimana Daboi BM_DH_DABOI 38780
303 BARMER Dhorimana DHORIMANNA BM_DH_DHORIMANA 38781
304 BARMER Dhorimana Doodhu BM_DH_DOODHU 38782
305 BARMER Dhorimana Jambha ji ka mandir BM_DH_JMBAJKMNDR 38783
306 BARMER Dhorimana Khari BM_DH_KHARI 38784
307 BARMER Dhorimana Koja BM_DH_KOJA 38785
308 BARMER Dhorimana koliyana BM_DH_KOLIYANA 38786
309 BARMER Dhorimana khume ki beri BM_DH_KHUMEKBERI 38787
310 BARMER Dhorimana Loharwa BM_DH_LOHARWA 38788
311 BARMER Dhorimana LOOKHU BM_DH_LUKHU 38789
312 BARMER Dhorimana MEHLOO BM_DH_MAHLU 38790
313 BARMER Dhorimana Mangta BM_DH_MANGTA 38791
314 BARMER Dhorimana Meghwalo ka tala BM_DH_MGWLOKTLA 38792
315 BARMER Dhorimana MEETHRA KHURD BM_DH_MTDAKURDH 38793
316 BARMER Dhorimana NEDI NARI BM_DH_NADINADI 38794
317 BARMER Dhorimana Ranasar BM_DH_RANASAR 38795
318 BARMER Dhorimana Rohila Purv BM_DH_ROHILAPURV 38796
319 BARMER Dhorimana SHOBHALA JETMAL BM_DH_SOBLAJETML 38797
320 BARMER Dhorimana Sudaberi BM_DH_SUDABERI 38798
321 BARMER Dhorimana Udasar BM_DH_UDASAR 38799
322 BARMER Gudamalani Aalpura BM_GM_AALPURA 39069
323 BARMER Gudamalani Aamliyala BM_GM_AAMLIYALA 39070
324 BARMER Gudamalani Ankhiya BM_GM_ANKHIYA 39071
325 BARMER Gudamalani Band BM_GM_BAND 39072
326 BARMER Gudamalani Banta BM_GM_BANTA 39073
327 BARMER Gudamalani Barasan BM_GM_BARASAN 39074
328 BARMER Gudamalani Beri Goav BM_GM_BERIGOAV 39075
329 BARMER Gudamalani Bhakharpura BM_GM_BHAKRPURA 39076
330 BARMER Gudamalani Bhedana BM_GM_BHEDANA 39077
331 BARMER Gudamalani Chotu BM_GM_CHOTU 39078
332 BARMER Gudamalani Dabad BM_GM_DABAD 39079
333 BARMER Gudamalani Dedawas jagir BM_GM_DEDWSJAGIR 39080
334 BARMER Gudamalani Dholanada BM_GM_DHOLANADA 39081
335 BARMER Gudamalani Gandhaw Kallan BM_GM_GNDHAWKALA 39082
336 BARMER Gudamalani Goliya Jaitmal BM_GM_GOLYJAITML 39083
337 BARMER Gudamalani GUDHAMALANI BM_GM_GUDAMALANI 39084
338 BARMER Gudamalani Kharwa BM_GM_KHARWA 39085
339 BARMER Gudamalani Khudala BM_GM_KHUDALA 39086
340 BARMER Gudamalani Lunawa Jagir BM_GM_LUNWAJAGIR 39087
341 BARMER Gudamalani Malpura BM_GM_MALPURA 39088
342 BARMER Gudamalani MANGLE KI BERI BM_GM_MNGLEKBERI 39089
343 BARMER Gudamalani Mokhava Khurd BM_GM_MOKHVAKHRD 39090
344 BARMER Gudamalani Nagar BM_GM_NAGAR 39091
345 BARMER Gudamalani Naya Nagar BM_GM_NAYANAGAR 39092
346 BARMER Gudamalani Nokhara BM_GM_NOKHARA 39093
347 BARMER Gudamalani Piprali BM_GM_PIPRALI 39094
348 BARMER Gudamalani Ramji Ka Gol Phanta BM_GM_RMJKAGLPHT 39095
349 BARMER Gudamalani Ranasar Khurd BM_GM_RANASRKHRD 39096
350 BARMER Gudamalani Ratanpura BM_GM_RATANPURA 39097
351 BARMER Gudamalani Roli BM_GM_ROLI 39098
352 BARMER Gudamalani Sindhaswa Harniyan BM_GM_SNDWSHRNYN 39099
353 BARMER Gadraroad GADRAOAD@BER SEENG DESAR BM_GR_GADRAROAD 38872
354 BARMER Gadraroad BHANDASAR BM_GR_BHANDASAR 38873
355 BARMER Gadraroad TAMLOR BM_GR_TAMLOR 38874
356 BARMER Gadraroad JAISINDHAR GAON BM_GR_JAISNDRGAV 38875
357 BARMER Gadraroad JAISINDHAR STATION BM_GR_JAISNDRSTN 38876
358 BARMER Gadraroad BEEJAWAL BM_GR_BEEJAWAL 38877
359 BARMER Gadraroad ROHIDI BM_GR_ROHIDI 38878
360 BARMER Gadraroad AASARI BM_GR_AASADI 38879
361 BARMER Gadraroad SUNDRA BM_GR_SUNDRA 38880
362 BARMER Gadraroad RATRERI KALAN BM_GR_RTRERIKALN 38881
363 BARMER Gadraroad KHALIFE KI BAORI @ MEDUSAR BM_GR_KHLFEKBORI 38882
364 BARMER Gadraroad KHARCHI BM_GR_KHARCHI 38883
365 BARMER Gadraroad SHAHDAD KA PAR BM_GR_SHAHDKAPAR 38884
366 BARMER Gadraroad RANASAR BM_GR_RANASAR 38885
367 BARMER Gadraroad RAWATSAR BM_GR_RAWATSAR 38886
368 BARMER Gadraroad CHETRODI BM_GR_CHETRODI 38887
369 BARMER Gadraroad KHANIYANI BM_GR_KHANIYANI 38888
370 BARMER Gadraroad PHOGERA BM_GR_FOGERA 38889
371 BARMER Gadraroad GIRAB BM_GR_GIRAB 38890
372 BARMER Gadraroad TANUMAN JI BM_GR_TANUMANJI 38891
373 BARMER Gadraroad BANDHRA BM_GR_BANDHRA 38892
374 BARMER Gadraroad ROHIDALA BM_GR_ROHIDALA 38893
375 BARMER Gadraroad HARSANI BM_GR_HARSANI 38894
376 BARMER Gadraroad BALEWA BM_GR_BALEWA 38895
377 BARMER Gadraroad REDANA BM_GR_REDANA 38896
378 BARMER Gadraroad JHANKALI BM_GR_JHANKALI 38897
379 BARMER Gadraroad KHABDALA BM_GR_KHABDALA 38898
380 BARMER Gadraroad KHUDANI BM_GR_KHUDANI 38899
381 BARMER SHEO ANKALI BM_SE_ANKALI 39773
382 BARMER SHEO JUNEJO KI BASTI BM_SE_JUNJOKBSTI 39774
383 BARMER SHEO ARANG BM_SE_ARANG 39775
384 BARMER SHEO BALASAR BM_SE_BALASAR 39776
385 BARMER SHEO BHINYAAD BM_SE_BHINYAAD 39777
386 BARMER SHEO BISUKALLA BM_SE_BISUKALLA 39778
387 BARMER SHEO BALAI BM_SE_BALAI 39779
388 BARMER SHEO CHONCHARA BM_SE_CHONCHARA 39780
389 BARMER SHEO DHARUVI KALLA BM_SE_DHRVIKALLA 39781
390 BARMER SHEO DHARUVI KHURD BM_SE_DHRVIKHRD 39782
391 BARMER SHEO GUNGA BM_SE_GUNGA 39783
392 BARMER SHEO HADWA BM_SE_HADWA 39784
393 BARMER SHEO HATHI SINGH KA GAV BM_SE_HTISNKAGAV 39785
394 BARMER SHEO JHANFALI KALLA BM_SE_JANFALIKLA 39786
395 BARMER SHEO KOTRA BM_SE_KOTRA 39787
396 BARMER SHEO KASHMIR BM_SE_KASHMEER 39788
397 BARMER SHEO KANASAR BM_SE_KANASAR 39789
398 BARMER SHEO MOKHAB KALLA BM_SE_MOKHBKALA 39790
399 BARMER SHEO MUNGERIYA BM_SE_MUNGERIYA 39791
400 BARMER SHEO NIMBLA BM_SE_NIMBLA 39792
401 BARMER SHEO NAGARDA BM_SE_NAGARADA 39793
402 BARMER SHEO PHOSAL BM_SE_PHOSAL 39794
403 BARMER SHEO RAJBERA BM_SE_RAJBERA 39795
404 BARMER SHEO RAJRAL BM_SE_RAJDAL 39796
405 BARMER SHEO SHEO BM_SE_SHIV 39797
406 BARMER SHEO SWAMI KA GAV BM_SE_SWAMIKAGAV 39798
407 BARMER SHEO UNDOO BM_SE_UNDU 39799
408 BARMER SINDHARI SINDARI CHASEERA BM_SN_SNDRICHSRA 39968
409 BARMER SINDHARI Sindhari Charnan BM_SN_SNDRICHRNN 39969
410 BARMER SINDHARI Nakoda BM_SN_NAKODA 39970
411 BARMER SINDHARI Khara Mahechan BM_SN_KHRAMAHCHN 39971
412 BARMER SINDHARI Chado Ki Dhani BM_SN_CHDOKIDHNI 39972
413 BARMER SINDHARI Arniyali Mahechan BM_SN_ARNYLMECHN 39973
414 BARMER SINDHARI JOONA MEETHA KHEERA BM_SN_JUNAMTKHDA 39974
415 BARMER SINDHARI Bhata BM_SN_BHATA 39975
416 BARMER SINDHARI Kamthai BM_SN_KAMTHAI 39976
417 BARMER SINDHARI Bilasar BM_SN_BILASAR 39977
418 BARMER SINDHARI PANYLA KHURD BM_SN_PAYLAKHURD 39978
419 BARMER SINDHARI Motisara BM_SN_MOTISARA 39979
420 BARMER SINDHARI Bhukabhagat Singh BM_SN_BUKABHGSNH 39980
421 BARMER SINDHARI Lohidi BM_SN_LOHIDI 39981
422 BARMER SINDHARI HODOO BM_SN_HODU 39982
423 BARMER SINDHARI Lukho Ki Dhani BM_SN_LUKOKIDHNI 39983
424 BARMER SINDHARI SARNOO CHIMANJI BM_SN_SRANOKATLA 39984
425 BARMER SINDHARI SARA BM_SN_SADA 39985
426 BARMER SINDHARI Karna BM_SN_KARNA 39986
427 BARMER SINDHARI Dhanwa BM_SN_DHANWA 39987
428 BARMER SINDHARI Dandali BM_SN_DANDALI 39988
429 BARMER SINDHARI DAKHAN BM_SN_DAKHA 39989
430 BARMER SINDHARI Sanpa Manji BM_SN_SANPAMANJI 39990
431 BARMER SINDHARI Kharantiya BM_SN_KHARANTIYA 39991
432 BARMER SINDHARI Adel BM_SN_ADEL 39992
433 BARMER SINDHARI Nimbalkot BM_SN_NIMBALKOT 39993
434 BARMER SINDHARI KOSHLOO BM_SN_KOSLU 39994
435 BARMER SINDHARI NEHRON KI DHANI BM_SN_NEHROKDHNI 39995
436 BARMER SINDHARI Lolawa BM_SN_LOLAWA 39996
437 BARMER SINDHARI Payla Kala BM_SN_PAYLAKALA 39997
438 BARMER SINDHARI Kadanadi BM_SN_KADANADI 39998
439 BARMER SINDHARI Ed Sindhari BM_SN_EDSINDHARI 39999
440 BARMER SIWANA BHAGWA BM_SW_BHAGWA 39871
441 BARMER SIWANA DEWANDI BM_SW_DEWANDI 39872
442 BARMER SIWANA DHARNA BM_SW_DHARNAA 39873
443 BARMER SIWANA DHEERAN BM_SW_DHEERAN 39874
444 BARMER SIWANA GOLIYA BM_SW_GOLIYA 39875
445 BARMER SIWANA GURA BM_SW_GURA 39876
446 BARMER SIWANA INDRANA BM_SW_INDRANA 39877
447 BARMER SIWANA KANKHI BM_SW_KANKHI 39878
448 BARMER SIWANA KATHARI BM_SW_KATHARI 39879
449 BARMER SIWANA KUNDAL BM_SW_KUNDAL 39880
450 BARMER SIWANA KUSEEP BM_SW_KUSEEP 39881
451 BARMER SIWANA MAHILAWAS BM_SW_MAHILAWAS 39882
452 BARMER SIWANA MAWRI BM_SW_MAWRI 39883
453 BARMER SIWANA MELI BM_SW_MELI 39884
454 BARMER SIWANA MITHORA BM_SW_MITHORA 39885
455 BARMER SIWANA MOKALSAR BM_SW_MOKALSAR 39886
456 BARMER SIWANA MOTISARA BM_SW_MOTISARA 39887
457 BARMER SIWANA PADROO BM_SW_PADROO 39888
458 BARMER SIWANA RAMNIYA BM_SW_RAMNIYA 39889
459 BARMER SIWANA SELA BM_SW_SELA 39890
460 BARMER SIWANA SINER BM_SW_SINER 39891
461 BARMER SIWANA SIWANA BM_SW_SIWANA 39892
462 BARMER SIWANA THAPAN BM_SW_THAPAN 39893
463 BARMER SIWANA Itvaya BM_SW_ITVAYA 39894
464 BARMER SIWANA Muthali BM_SW_MUTHALI 39895
465 BARMER SIWANA Nal BM_SW_NAL 39896
466 BARMER SIWANA Padari kala BM_SW_PADARIKLA 39897
467 BARMER SIWANA Pau BM_SW_PAU 39898
468 BARMER SIWANA Vera nadi BM_SW_VERANADI 39899
469 BARMER SAMDARI BAAMASEEN BM_SD_BAAMASEEN 39579
470 BARMER SAMDARI DHEEDHAS BM_SD_DHEEDHAS 39580
471 BARMER SAMDARI DOODON KA BARA(AJEET) BM_SD_DUDNKBRAJT 39581
472 BARMER SAMDARI JETHANTARI BM_SD_JETHANTARI 39582
473 BARMER SAMDARI KARMAWAS BM_SD_KARMAWAS 39583
474 BARMER SAMDARI KHANDAP BM_SD_KHANDAP 39584
475 BARMER SAMDARI KOTRI BM_SD_KOTRI 39585
476 BARMER SAMDARI LALANA BM_SD_LALANA 39586
477 BARMER SAMDARI MAJAL BM_SD_MAJAL 39587
478 BARMER SAMDARI RAKHI BM_SD_RAKHI 39588
479 BARMER SAMDARI RAMPURA BM_SD_RAMPURA 39589
480 BARMER SAMDARI RANI DESHIPURA BM_SD_RNIDESIPRA 39590
481 BARMER SAMDARI SAMDARI BM_SD_SAMDARI 39591
482 BARMER SAMDARI SANWARDA BM_SD_SANWARDA 39592
483 BARMER SAMDARI SARWARI BM_SD_SARWARI 39593
484 BARMER SAMDARI SEWALI BM_SD_SEWALI 39594
485 BARMER SAMDARI SILOR BM_SD_SILOR 39595
486 BARMER SAMDARI Ratri BM_SD_RATRI 39596
487 BARMER SAMDARI Bhalro ka bara BM_SD_BHLROKBARA 39597
488 BARMER SAMDARI Khejdiyali BM_SD_KHEJDIYALI 39598
489 BARMER SAMDARI Samdari Sastion BM_SD_SMDRISASTN 39599